Pga dagens situasjon vedrørende koronavirus ser vi oss nødt til å stenge servicebyggene og kroa inntil videre. Vi kommer tilbake med mer informasjon så raskt situasjonen har endret seg. Vi er alltid å treffe på camp@vasetdansen.no og tlf 613 59 950.